Onze diensten in een notendop

 

 

Tot de kerntaken van een privédetective behoren onder meer informatie verzamelen ten behoeve van bewijsvoering voor civiele- en strafrechtelijke geschillen, opsporingen van vermiste personen en goederen (eventueel met gebruikmaking van technische hulpmiddelen), toedrachtsonderzoeken en het uitvoeren van observaties, zowel statische (bijvoorbeeld door of vanuit observatievoertuig) als dynamische (bijvoorbeeld door gebruikmaking van track en tracing van voertuigen, vaartuigen, machines, goederen en personen). Daarnaast houden privédetectives en recherchebureaus zich bezig met overige informatieverstrekking (bijvoorbeeld voor antecedentenonderzoek) verkregen uit verschillende (open en half open) bronnen, en het verhoren van betrokkenen en getuigen. Ook valt Forensisch onderzoek zoals DNA,dactyloscopisch onderzoek en echtheidsonderzoek tot de bezigheden van deze beroepsgroep.
Bron: Wikipedia
 
Wij bieden aan cq. voeren voor u uit:
Opsporing vermiste personen
Opsporing vermiste goederen
Interne diefstallen
Verzekeringsfraude
Alimentatie vraagstukken
Onderzoek naar overspel
Onderzoek ziekteverzuim
Verhaalonderzoek / kredietwaardigheid
Onderzoek naar vervalsingen
Onderzoek naar concurrentiebeding
Identiteitsfraude
Buitenlands onderzoek
 
 
 
Tarief:
 
Op uurtarief en een kilometer/onkostenvergoeding, meer informatie kunt op aanvraag verkrijgen.
 
Hiervoor kunt u bijvoorbeeld het contactformulier gebruiken.