Juridische informatie

 

 

Disclaimer
Tempelman Onderzoeks- en Recherchebureau (Kamer van Koophandel: 62873172) verleent u hierbij toegang tot www.tempelman.eu en publiceert hier ter informatie teksten en andere materialen.

Tempelman Onderzoeks- en Recherchebureau behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op www.tempelman.eu is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Tempelman Onderzoeks- en Recherchebureau.
Beperkte aansprakelijkheid

Tempelman Onderzoeks- en Recherchebureau spant zich in om de inhoud van www.tempelman.eu zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 
De op www.tempelman.eu aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Tempelman Onderzoeks- en Recherchebureau.

Alle prijzen op de www.tempelman.eu onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
Voor op www.tempelman.eu opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Tempelman Onderzoeks- en Recherchebureau nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Tempelman Onderzoeks- en Recherchebureau.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Tempelman Onderzoeks- en Recherchebureau, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.